ZVS - Združenje varnostnih svetovalcev za prevoz nevarnega blaga
prevoz nevarnega blaga
ZVS
Glavni menu
ZVS - prevoz nevarnih snovi

Glavni menu
ZVS - prevoz nevarnih snovi
  združenje varnostnih svetovalcev - vsebina

Izvajanje prevoza nevarnega blaga je vpeto v poslovanje specializiranih izvajalcev logistike.

Vodstvo podjetij, ki sodeluje pri nakladu/prevozu/razkladu/skladiščenju nevarnega blaga mora skupaj z imenovanim varnostnim svetovalcem za prevoz nevarnega blaga skrbeti za strokovno znanje zaposlenih in spoštovanje ADR predpisov ter hkrati preverjati kvaliteto drugih v tak proces vključenih izvajalcev in podizvajalcev.

Kakovost izvajanja storitev posameznega podjetja se izkazuje v pravilnem izpolnjevanju zahtev ADR-a in izvajanju varnostnih ukrepov s ciljem zmanjšanja možnosti za nastanek nesreče ali zlorabe nevarnega blaga. Tako lahko podjetja - pošiljatelji, prevozniki, prejemniki zagotovijo popolno varnost pri prevozu nevarnega blaga in s tem dosežejo konkurenčno prednost med specializiranimi izvajalci tovrstne logistične storitve.

Emil Novak, predsednik ZVS
Kdo mora imenovati varnostnega svetovalca za prevoz nevarnega blaga?

Vsako podjetje, katerih dejavnost obsega cestni transport ali pa s prevozom povezano pakiranje, nakladanje, polnjenje ali razkladanje nevarnega blaga mora imenovati vsaj enega varnostnega svetovalca za prevoz nevarnega blaga, ki je odgovoren za zmanjševanje nevarnosti za ljudi, stvari in okolje ob izvajanju teh dejavnosti.

Kaj ZVS lahko ponudi PODJETJEM in SAMOSTOJNIM PODJETNIKOM- pošiljateljem, prevoznikom, prejemnikom nevarnega blaga?

ZVS omogoča pravnim osebam: podjetjem in samostojnim podjetnikom, ki so vključeni v naklad/prevoz/razklad nevarnega blaga:

  • podatke o varnostnih svetovalcih za prevoz nevarnega blaga,
  • ADR delavnice - dodatno usposabljanje varnostnih svetovalcev in drugih,
  • usposabljanje zaposlenih, skladno s poglavjem 1.3 ADR predpisov,
  • svetovanje podjetjem (prevoz nevarnega blaga),
  • izdelava strokovnih mnenj,
  • izdelava Navodil za ukrepanje v primeru nezgode,
  • izdelava prevoznih listin,
  • preverjanje ustreznosti 14. točke varnostnih listov.

Oglejte si ostala pogosta vprašanja ter odgovore >>


Zadnja sprememba: 21.junij, 2006 ob 16:57
prevoz nevarnega blaga