ZVS - Združenje varnostnih svetovalcev za prevoz nevarnega blaga
prevoz nevarnega blaga
ZVS
Glavni menu
ZVS - prevoz nevarnih snovi

Glavni menu
ZVS - prevoz nevarnih snovi
  združenje varnostnih svetovalcev - vsebina

Ime društva:

ZDRUŽENJE VARNOSTNIH SVETOVALCEV ZA PREVOZ NEVARNEGA BLAGA


Skrajšano ime:

Združenje varnostnih svetovalcev


Kratica:

ZVS

Sedež društva:
Združenje varnostnih svetovalcev
Cesta v Kleče 12
1117 Ljubljana

Matična številka: 1210050
Davčna številka:
27680029
Poslovni račun pri NLB, d.d., št.: 02011-0090616056


Kontakt:

Spletna stran: http://www.zvs-zdruzenje.si
E-naslov: [email protected]


Predsednik: Emil Novak

Sekretarka: Irena Koželj
Zadnja sprememba: 16.maj, 2017 ob 10:35
prevoz nevarnega blaga